5 Waardevolle levenslessen van COVID-19

Wat we kunnen leren van onze strijd tegen de wereldwijde pandemie

Een familielid vertelde over dit verhelderende incident 'Onze meid vroeg ons of we naar het buitenland zouden reizen. Ze maakte duidelijk dat ze niet het risico zou willen nemen om bij ons te werken als we dat wel waren. Ze zei dat het 'virus' afkomstig was van mensen die reisden ”. Het was een moment van openbaring.

# Covid-19 is niet alleen een pandemie die de wereld treft. Het is een sociale equalizer voor de mensheid als geheel. Er zijn niet meer 'zij' en 'wij'. Het is onze collectieve kracht als mensen die het opnemen tegen een krachtige vijand die onze standvastigheid, ego en veerkracht uitdaagt.

Hier zijn 5 belangrijke levenslessen die we moeten opnemen in deze tumultueuze tijden:

1. INTERDEPENDENTIE

Het cliché 'dat de wereld een mondiaal dorp is, klinkt meer dan ooit. De impact van deze ramp die tot een deel van de wereld leek te behoren, is een wereldwijde tsunami geworden die de hele planeet aarde overspoelt. Men moet huiveren om na te denken over de economische en sociale onrust die het op zijn pad zal achterlaten, aangezien grote en kleine bedrijven worden getroffen en met slopende gevolgen worden geconfronteerd. Dit besef van onze met elkaar verweven bestemmingen is een waardevolle les om ons wereldbeeld vorm te geven en ons te concentreren op onze gedeelde overeenkomsten in plaats van onze waargenomen verschillen. Ons voortbestaan ​​hangt inderdaad samen met de waardering van deze onderliggende onderlinge afhankelijkheid en eenheid. Het zou een grove misvatting zijn om te geloven dat de oorlog tegen het coronavirus onafhankelijk kan worden uitgevochten, hoe krachtig de middelen ook zijn die iemand tot zijn beschikking heeft. Een gecombineerd tegenoffensief is de behoefte van het uur en ons samenzijn de krachtigste hulpbron.

2. Nederigheid

Er is veel geschreven en gezegd over hoe de dreiging van het Corona-virus ernstig werd onderschat met onze reacties die slingerden tussen abjecte ontkenning en valse bravoure. De wereld staat tegenwoordig voor meer vragen dan voor antwoorden. Onze perceptie van menselijke onoverwinnelijkheid staat volledig bloot terwijl naties worstelen om de aanval van de gevreesde pandemie te beheersen. Al onze wijsheid en intellect storten hier onder in, durf ik te zeggen, een door mensen veroorzaakte uitbraak. Het is tijd om de overmoed en gebroken ego's opzij te houden en nederigheid te omarmen. Om de handen ineen te slaan en open te staan ​​om van iedereen te leren. De kracht om een ​​robuuste verdediging op te zetten, te herstellen en te genezen, zal komen door deze erkenning van onze kwetsbaarheid. We hebben meer nederigheid nodig die de deur opent naar acceptatie van de realiteit en reikwijdte om een ​​verenigd front te vormen.

3. VERANTWOORDELIJKHEID

Er is geen tijd of punt in schuldspel. Als er iets is dat ons zal helpen zwemmen en niet zinken, is het eigendom van persoonlijke verantwoordelijkheid bij het bestrijden van het virus. Maatregelen voor sociale afstand nemen zijn alleen effectief als wij allemaal voldoen. Persoonlijke verantwoordelijkheid houdt in dat je transparant en waakzaam bent om ervoor te zorgen dat er geen tijd vervalt in vroege detectie en controle. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen om ons heen. Het nieuws van mensen die uit quarantainecentra ontsnappen, is zeer verontrustend, omdat dit vele anderen in gevaar brengt. Het is bemoedigend dat veel woongemeenschappen en bedrijfskantoren strenge maatregelen nemen om mensen te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. 'Work from Home'-opties zijn pragmatische oplossingen, maar vragen ook om een ​​verantwoorde aanpak om te voorkomen dat de productiviteit verloren gaat.

De verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot ons gedrag bij het gebruik van sociale media. De angst voor de #pandemie is buiten proportie geblazen dankzij onverantwoorde nieuwsuitzending op sociale media. Het verspreiden van nep- of niet-geverifieerd nieuws veroorzaakt alleen maar meer paniek en angst bij mensen. Deze crisis vereist zelfdiscipline en regulering van hoge orde.

Misschien gaat het grotere debat dat zal moeten plaatsvinden over onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de planeet, de sociale en ecologische keuzes die we maken en onze verplichting ten aanzien van de toekomst van de natuur en de mensheid.

4. SNEL EN LANGZAAM GAAN

#Agility was de behoefte van het uur in een hyperverbonden wereld die razendsnel beweegt. De uitbraak van Covid-19 heeft de kriticiteit van daadkracht en snelle actie onderstreept om de verspreiding van besmetting in te perken. Wendbaarheid van reacties is van het allergrootste belang, in een scenario waarin elke dag vertraging bij het nemen van passende beleidsbeslissingen en uitvoeringsmaatregelen ernstige gevolgen kan hebben. De coronavirus pandemie is de ultieme marteltest voor agile denken en handelen, waarbij de wereldwijde verspreiding in realtime wordt gevolgd. Onze reactie op deze monumentale crisis zal nieuwe behendigheidsnormen stellen bij het beheer van de # VUCA-wereld waarin we leven.

Wat ook naar huis wordt gereden, is de waarde van langzaam gaan. Gedwongen scheiding door sociale afstand is moeilijk te omarmen. Laten we het herformuleren naar 'de nabijheid van familie en geliefden'. Het leven ontmoeten en quality time doorbrengen waar het er het meest toe doet. Met onszelf en onze dierbaren. Om diepere en meer vervullende banden te smeden. Langzaam gaan ook om na te denken en intiem te worden met onszelf. Om het geluid te sluiten en naar stilte te luisteren. De reis naar binnen nemen en de loop van ons leven opnieuw evalueren. Of het nu gaat om gezondheid, rijkdom, relaties en ons grotere doel. De tegenslag omzetten in een kans voor persoonlijke en professionele groei.

5. EMPATHIE

Wat de wereld tenslotte nodig heeft, is een enorme dosis empathie. Om verder te kijken dan onszelf. Fundamentele mens-mens connectie, zorg en zorg. We worstelen allemaal om een ​​bedreiging van monsterlijke omvang het hoofd te bieden. En we hebben elkaars rug nodig. Empathie geen sympathie. Als we hartverscheurende verhalen horen over menselijke beproevingen en beproevingen van over de hele wereld, is het niet moeilijk je voor te stellen dat we in dezelfde situatie verkeren. Anne Applebaum, journalist en historicus zegt het goed 'Epidemieën hebben een manier om waarheden te onthullen over de samenlevingen die ze beïnvloeden'. Deze delicate tijden zullen onze waarheden onthullen en bidden dat ze niet lelijk zijn. Dus moeten onze armen en harten openen voor onze medebewoners op deze planeet. Met liefde, begrip en mededogen.

En terwijl we toch bezig zijn, oefen onze lessen danken in dankbaarheid aan de talloze gezondheidszorg en andere professionals die onvermoeibaar en onbaatzuchtig werken om levens te redden en de zieken weer te genezen.

Hoe goed zullen deze lessen ons van dienst zijn nadat de donkere wolken zijn weggeblazen? Zullen we meer verbonden, nederiger, verantwoordelijker, empathischer en zelfbewuster worden over onze plek op de planeet? Zoals het gezegde luidt: 'Degenen die niet van de geschiedenis leren, zijn gedoemd het te herhalen'. Laten we ervoor zorgen dat we deze lessen niet vergeten.